Jsem velice rád, že i počasí přálo a hřálo sluníčko a my jsme mohli poděkovat starším spoluobčanům, kteří se v obci zapojuji a hlavně předávají bohaté zkušenosti mladým v obci a ve svých rodinách.

Všichni senioři byli po příchodu hezky přivítáni a ženy dostaly krásnou červenou růži. Nechyběl podpis do pamětní knihy. To nebyl podpis pro doloženi vyúčtování, ale důležitý a nejhezčí doklad a vzpomínka o činnosti v obci pro všechny další generace.

Setkání jubilantů v Býškovicích.
Jubilanti z Býškovic slavili

Přišlo stejně jako v minulá léta šedesát senioru. Zájem o setkání a pobavení je hlavně u těch nejstarších. Přišlo osm seniorů nad osmdesát let a dokonce tři ženy nad osmdesát pět let.

Setkání zahájila starostka obce a uvedla mažoretku z Hranic. Po jejím hezkém vystoupeni opět přebírá mikrofon a žádá seniory, kteří mohou vstát o minutu ticha za zemřelé. To byl jediný smutný okamžik hezkého a veselého setkání.

Slavnostní žehnání zrekonstruované hasičské zbrojnice, žehnání sochy svatého Floriána, také nově zrekonstruované kaple Panny Marie a nového zvonu v Horních Těšicích.
Žehnání sochy, kaple, zvonu a zbrojnice. Horní Těšice zažily významný den

Po prvních větách opět žádá přítomné o povstání pro slavnostní přípitek. Postupně poděkovala všem seniorům za jejich celoživotní práci a seznámila je se vším, co se v obci udělalo a hlavně, co obec připravuje.

Nezapomněla vzpomenout všechny kulturně společenské akce, které se konečně vrátily a patří k hezkému životu v obci. Po jejím vystoupeni bylo podáno jídlo doplněno kávou s koláči, čepovaným pivem na zapití, vínem a nechyběla štamprlička slivovice přímo od starostky.

Myslivecký tábor Hranice 2021.
Výlety, soutěže, střelba i diskotéka. Myslivecký tábor Hranice se vydařil

Během občerstveni přijela do Skaličky Hustopečská dechovka a hrála k tanci a především poslechu do večerních hodin.

Během celého odpoledne se o seniory staralo zastupitelstvo a kulturní komise a rádi si i přisedli a povídali o všem dění v obci a hlavně dříve, kdy ještě někteří nebyli na světě.

Soustředění tanečního klubu A-klub Hranice.
Proti tanci neměl covid šanci. Po létě je A-klub připraven na nové talenty

Starostka postupně procházela mezi seniory a ptala se zda se má pokračovat s letním setkáním, nebo zůstat v listopadu uvnitř sokolovny.

Většinou se líbí dnešní letní setkání venku na sluníčku a tak již nyní se těšíme na hezké, přátelské a báječné setkání v příštím roce.

František Pavlík

Druhý salon výtvarníků v Galerii M+M.
Druhý salon výtvarníků v Galerii M+M láká na šperky i obrazy