Jsem velice rád, že i počasí přálo a hřálo sluníčko a starostka obce se zastupitelstvem a kulturní komisí mohla poděkovat starším spoluobčanům, kteří se v obci zapojují a hlavně předávají bohaté zkušenosti mladým v obci a ve svých rodinách.

Všichni senioři byli po příchodu hezky přivítáni a ženy dostaly krásnou slunečnici. Nechyběl podpis do pamětní knihy. To nebyl podpis pro doloženi vyúčtováni, ale důležitý a nejhezčí doklad a vzpomínka o činnosti v obci pro všechny další generace.

Přišlo, stejně jako v minulá léta, šedesát seniorů. Setkání zahájila starostka a pozvala na pódium děti z mateřské školy. Děti s písničkou a tancem byly báječné a senioři se smáli a tleskali po celé jejich vystoupení.

Po jejich hezkém vystoupení opět přebírá mikrofon starostka a žádá seniory, kteří mohou vstát, o minutu ticha za zemřelé. To byl jediný smutný okamžik hezkého a veselého setkání.

Po prvních větách opět žádá přítomné o povstání pro slavnostní přípitek. Postupně poděkovala všem seniorům za jejich celoživotní práci a seznámila nás se vším, co se v obci udělalo a hlavně, co obec připravuje.

Po jejím vystoupeni bylo podáno jídlo doplněno kávou s koláči, čepovaným pivem na zapití, vínem a nechyběla štamprlička slibovice přímo od starostky. Během občerstveni se na pódiu připravilo Duo Foltýnek, které hrálo k tanci a především poslechu do nočních hodin.

Během celého odpoledne a večera se o seniory staralo zastupitelstvo a kulturní komise a rádi si přisedli a povídali o všem dění v obci a hlavně dříve, kdy ještě někteří nebyli na světě. Nechyběla ani společná fotografie.

Domů jsme se rozcházeli až v nočních hodinách. Hlavně, že nám přálo počasí a prožili jsme hezkou a báječnou sobotu, na kterou budeme rádi vzpomínat a těšit se na příští rok.

František Pavlík