Ředitel a jeho tým se drží jednoduchého hesla: Musíte mít dobrý vztah, pak teprve můžete vzdělávat.

Začali jsme důkladným zmapováním situace. Kdo má doma jakou techniku, kdo má připojení, co po rodičích můžeme chtít. Přestože mnoho věcí děláme on-line, nezatěžujeme rodiče přílišným tiskem nebo skenováním, či nahráváním do různých systémů.

Volíme co nejjednodušší cestu. Potřebným rodinám jsme zapůjčili vybavení. Dokonce se nám povedlo s paní starostkou zavést internet rodině, která byla bez připojení.

Zpětná vazba od rodičů

S rodiči a dětmi jsme v pravidelném kontaktu, pečujeme o naši spolupráci. Všechny rodiny pracují, všechny děti plní úkoly. Dostáváme desítky fotografií od žáků s vypracovanými úkoly. Máme moc pěknou zpětnou vazbu od rodičů. Rodičům se líbí naše aktivity, kvitují naši snahu udržet u dětí zájem o učení. Zároveň od nich vnímáme, v čem potřebují pomoci nebo na jaké problémy naráží při domácím vzdělávání.

Už při běžném vyučování jsme používali mnoho vyučovacích metod a širokou škálu materiálů do výuky. Běžně žáci pracovali také s technikou – škola je dobře vybavená, žáci mají k dispozici iPady, učitelé pak další techniku.

Kombinace nejrůznějších zdrojů pro učení proto pro žáky není nová: učebnice a pracovní sešity, on-line materiály, webová rozhraní pro online procvičování a testování, videa, prezentace, pracovní listy, materiály vlastní výroby, internetové výukové programy.

Přechod do domácí práce byl tak pro žáky snadnější, protože jsme po nich najednou nechtěli něco úplně nového nebo neznámého. S mnoha programy pracovali už ve škole, teď se jen začali přihlašovat z domu.

Všechno je o vůli, ochotě učit

Kromě úkolů, které děti mohou plnit samostatně, jsme téměř hned začali pořádat on-line setkání, někdy se používá moderní slovo webináře, my tomu říkáme video hodiny. Je neuvěřitelně milé sledovat, jak se děti na hodiny těší.

I v takových hodinách na dálku uděláme spoustu práce, procvičíme a vysvětlíme učivo, přestože ta atmosféra není stejná jako ve třídě a nelze dělat společné aktivity jako obvykle, když jsme spolu pohromadě. Každý z učitelů naší školy pořádá týdně 3 až 5 videosetkání, mezitím komunikujeme e-maily, přes WhatsApp, opravujeme, slovně hodnotíme a podporujeme práci žáků, průběžně kontaktujeme všechny žáky.

Všechno je o vůli, ochotě učit se a snaze najít cestu k žákům a rodinám v nové situaci. I učitelka důchodového věku z vesnické malotřídky dává videohodiny on-line. A jde jí to báječně!

Škola v Jezernici už několik let poskytuje žákům multilicence do webových portálů pro procvičování a testování. Proto i při učení na dálku jsme zařadili průběžné testování. Děti si zkouší své dovednosti a hned vidí, jak na tom jsou. Zároveň pak rodičům poskytujeme komentář.

Úkoly musí děti bavit

Pro žáky na 1. stupni není vhodné, aby pracovali dlouhodobě pouze s technologiemi nebo vysedávali před obrazovkou. Proto úkoly střídáme. Je občas třeba udělat si od technologií půst. Proto úkoly s počítačem a bez počítače (chcete-li on-line a off-line) dáváme tak půl na půl. Možná víc je těch bez technologií.

Využíváme učebnice a pracovní sešity, zároveň však zkoušíme zadávat také zajímavější a tvořivější úkoly, třeba i dlouhodobějšího charakteru. Snažíme se, aby učení bylo „jejich vlastní“. Žáci proto musí zkoumat a zjišťovat nejrůznější informace třeba ve své vlastní domácnosti, v rodině, mezi kamarády, v přírodě atd.

Další důležitou částí jsou kreativní úkoly, které dětem zadáváme: tvůrčí psaní, skládání básní, ale také výtvarné činnosti, nebo tvorba originálních komiksů a foto seriálů. U těchto úkolů, jak máme odezvu, se často zapojí a dokonce pobaví celá rodina.

Podpory rodičů si vážíme

Samozřejmě víme, že situace je pro rodiče velice náročná. Sami máme vlastní děti doma. Víme, že děti často nejsou tak samostatné, jak bychom chtěli. Víme, že skloubit práci, starost o domácnost, pomoc s učením dětem, je vysilující. Navíc v době stresu a starosti o zdraví. Nesmírně si vážíme, jakou v rodičích máme podporu.

O to vetší radost nám udělaly věty rodičů popisující, co na přístupu školy nejvíce oceňují: „Zavedení on-line výuky. Aktivní přístup učitelů ke vzdělávací formou on-line výuky, aktivní telefonická a e-mailová komunikace. Zajímavé a zábavné úkoly, projekty. Zadávání domácích úkolů a prací, aby pro děti byly zajímavé. Zpětnou vazbu. Komunikaci. Přístup učitelů. Ochotu učitelů a pomoc.“

Jaroslav Mihal, ředitel školy