Nejprve byli všichni mile přivítání a představeni paní starostce. Následovalo tradiční velmi hezké hudební sólo malinké houslistky a recitační vystoupení dětí z místní základní školy, pod vedením paní učitelky Ladislavy Rychnovské.

Nechyběla ani vřelá slova z úst paní starostky, která popřála dětem hlavně zdraví, radost ze života a rodičům pevné nervy ve výchově svých ratolestí. V závěru slavnosti se rodiče zapsaly do pamětní knihy, převzali si pamětní list a dárečky, které jim věnovala obec Opatovice.

Věříme, že se sobotní odpoledne všem přítomným líbilo, a že fotografie pořízené z toho dne budou pro všechny zúčastněné hezkou vzpomínkou.

Dagmar Navrátilová, starostka obce