Vesnická pospolitost se zúčastnila symbolického humorného pohřbu, v ten den bylo více dovoleno ženám. Tento den se říkalo Škaredá středa, neboť všechny ženy měly svátek.

Byl to čas, kdy se pojedlo maso z domácích zabijaček a přešlo se na luštěniny, kyselé zelí, moučná jídla a ryby, čili jídla postní. Organismus se pročistil a dost si oddechl před blížícím se jarem, kdy se příroda probouzí do svého nového vitálního cyklu.

Stejné to bylo i u nás ve Skaličce. Postupem času, změnou života na vesnici se opouští středa a pochovávání basy je ve volnou sobotu s odpoledním voděním medvěda po obci. Náročnost společného vodění medvěda s pochováváním basy, při rozrůstání Skaličky, donutilo hasiče na rozdělení této akce na dva týdny.

Divadlo Schod ve Skaličce.
Divadlo Schod přivezlo do Skaličky Kompot. Lidé se bavili

V sobotu 3. února se na návsi schází hasiči, aby v devět hodin po společné fotografii vyšli na náves. Stejně jako se změnil termín pochodu se změnilo i občerstvení. Slibovice s koblihem se rozšířila a v každém domku je připraveno občerstvení pro masky. Nechybí řízky, vepřové, sekaná, roláda a cukroví.

Po tanci medvěda a celé družiny s ženami, a zpěvu písniček patřících každému domu, se všichni rádi občerstvili čajem, kyselkou a pivem a pro potřebnou kondici Skalickou slibovicí. Večer se končilo v sokolovně na připravené vaječině z vajíček od občanů. Po jídle se hodnotil pochod a připravovalo pochováváni basy.

Skaličtí se slávou pohřbili basu. V sobotu 10. února patřil Kulturní dům ve Skaličce hasičům. Nastal čas na pochováni basy a její uložení. Po odbití půlnoci patřil parket sálu přicházejícímu průvodu.

Cestovatelé Márovi ve Skaličce.
Cestovatelé vyprávěli posluchačům ve Skaličce o cestě po Guatemale a Mexiku

První byl nesen kříž, jako při pravém pohřbu. Za nim na márách basa, kterou se slzami v očích nesli mladí hasiči a následoval pan farář s ministranty a kostelníkem. Po projití průvodu sálem nastal smuteční obřad.

Jako se na každém pohřbu vzpomíná, co zesnulý vykonal během života, tak i nad basou se vzpomnělo vše, co se během roku událo v obci Skalička i celém státě. Obřad byl několikrát přerušen podáním mešního vína s bažantu s klobásou všem účastníkům a kostelník obcházel přítomné s kasičkou, jako to bývá v kapli - vždyť pohřeb s průvodem něco stojí.

Po hezkém, leč smutném obřadu, nastal čas na smuteční průvod po sále s kropením zúčastněných svěcenou vodou a možností napití vína z bažantu. Podle tradic, které se ve Skaličce udržovaly a udržuji stále, by muzikanti poté měli ukončit bál a všichni se rozejít domů.

Lyžařský kurz – ZŠ a MŠ Potštát.
Letos to opravdu vyšlo a podařilo se nám rozlyžovat téměř 40 potštátských dětí

Časy se však mění a nebyla ještě Popeleční středa, tak muzikanti vzali nástroje a zábava pokračovala. Hasiči připravili pro všechny bohaté občerstveni a bohatou tombolu.

Domů se nepospíchalo a po odjeti muzikantu se hodnotilo ukončeni veselí před půstem ve Skaličce.