Jedná se o ocenění, které je určeno školám se sídlem na území Olomouckého kraje zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení.

Školám, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) a ve stanovených kategoriích dosahují v oblasti EVVO významných úspěchů. Ocenění je platné na 3 roky.

Museli jsme doložit, že naše ekologické vzdělávání má opravdu systematickou strategii. Doložit náš školní vzdělávací program, doložit roční plán environmentální výchovy, působení koordinátora EVVO se specializačním studiem na škole.

Soustředění HDPS.
Hranický dětský pěvecký sbor vyrazil na soustředění do Hostýnských vrchů

Doložit spolupráci se středisky a organizacemi podporující ekologickou výchovu, zapojení se do ekologických kampaní, využití a realizaci metodik komplexní ekologické výchovy pro MŠ sítě Mrkvička, zapojení se do mezinárodních projektů EVVO Les ve škole a Ekoškola, zapojení se do projektové činnosti krajských a státních programů na podporu EVVO, také další plán vzdělávání pracovníků školy v oblasti EVVO.

Dokládali jsme, jak často přenášíme výuku ze třídy ven do přírody, jakým způsobem zapojujeme děti do tvorby a údržby prvků přírodní zahrady, zda využíváme místně zakotveného učení a realizujeme badatelsky orientovanou výuku.

Hodnotily se realizované preventivní programy (plýtvání jídlem, původ jídla, regionální produkce, potraviny z ekologicky šetrného zemědělství, potraviny bez palmového tuku atd.)

Setkání seniorů v Hustopečích nad Bečvou.
Setkání seniorů v Hustopečích nad Bečvou se neslo v přátelském duchu

Nesměly chybět konkrétní případy úsporných opatření, která máme ve školce nastavena – v oblasti energií, odpadu i využití dešťové vody. A samozřejmě také příklady plánování a realizací akcí s ohledem na množství vzniklého odpadu při akci, při stravování, ale také při každodenních činnostech ve školce.

Environmentální profilace naší školky je myslím nepřehlédnutelná. Úžasné okolí školky a možnosti, které obec Špičky dětem nabízí, by přece byla škoda nevyužít, nebo se o něj dobře nestarat.

Za finanční odměnu 19 000 korun jsme dětem zakoupili další pomůcky pro výuku venku a také jsme uspořádali s našim Ekotýmem oslavu získání ocenění. Protože tento titul, patří hlavně jim.

Zuzana Stejskalíková,
ředitelka MŠ Špičky