V místech, kde se vesnice nacházela, najdeme dnes druhově pestré louky s ojedinělými keři divokých růží a bezů. I staré ovocné stromy tady lze najít. Některé, byť křivé, s větrem olámanými větvemi, stále kvetou a plodí.

První písemné zmínky o Milovanech pochází již z konce 14. století, kdy náležely k potštátskému panství. Milovany obývalo ještě před válkou zhruba 450 obyvatel, z toho Čechů v roce 1930 jen pět.

V Rymicích u Holešova najdeme větrný mlýn i renesanční tvrz.
Tip na výlet: Chlévy, kovárna i dřevěný mlýn, to je muzeum v přírodě v Rymicích

V obci se nacházel farní kostel sv. Kateřiny, škola, která sloužila i dětem ze sousedních Zigartic, dvě hospody, četnická stanice, ale i dvě záložny nebo divadelní spolek.

Podobně, jako většina obcí zdejšího kraje, ležely Milovany v nadmořské výšce více než 500 metrů a obdělávání kamenité půdy bylo složité a úroda nepříliš veliká. Z plodin se zde pěstoval například len, kterému zdejší podmínky naopak velmi svědčily.

Na jarních vyjížďkách.
VIDEA: Vůně benzínu je tak opojná aneb Motorka, to je vášeň a životní styl

Milovany ležely na státní silnici spojující Potštát s Libavou, po níž jezdila za první republiky i pravidelná autobusová doprava. Dnes je silnice charakteru spíše polní nebo lesní cesty, jen místy je zpevněná asfaltem.

A právě po této silnici se společně prostřednictvím fotografií z Potštátu vydáme. Ulice vedoucí od potštátské školy kolem nových domů se dnes příznačně jmenuje Milovanská a povede naše kroky přes krásné travnaté náhorní roviny s dalekými výhledy do kraje.

Heřmánky a okolí.
Kde to voní po heřmánku aneb Místo spjaté se sklem, krásnou přírodou i armádou

Vine se i přes lesy, z nichž je však většina po kůrovcové kalamitě postupně znovu obnovována. Od Potštátu jsou Milovany vzdáleny necelých 5 kilometrů. Pomalou chůzí prokládanou focením se člověk ale příliš nezadýchá. Miluji tu náhorní zvlněnou krajinu, je kouzelná v kterémkoliv ročním období.

Zvláště podzim, kdy příroda rozvine celou svou barevnou paletu, je tady krásný.

Bývalá obec Ranošov leží ve zpřístupněné části vojenského prostoru poblíž Kozlova na Potštátsku.
Sudety, drsný kraj s temnou historií, rozkvetly. Kopretiny, kam se podíváš

Dnes je oblast kolem Milovan zahrnuta do území vojenského újezdu, cvičí tady vojáci naší i jiných armád a zvláště v době střeleb zde není určitě bezpečno.

V lesích, na loukách i polích v celém vojenském újezdu hospodaří státní podnik VLS.

Avšak i ty první dva kilometry v přístupné části, které turisty vedou od Potštátu nahoru po milovanské silnici, kolem kovaného křížku na kamenném podstavci až k turistickému přístřešku před cedulí zakazující vstup do vojenského prostoru, jsou pohlazením po duši. Ti, co dokáží vnímat přírodní scenérie, to snad ocení.

Zámek a park Lešná u Valašského Meziříčí.
Tip na výlet: V Lešné u Valmezu mají druhý nejkrásnější park na severní Moravě

V galerii jsou ke zhlédnutí fotografie z letošního června, stejně tak, jako ty z loňského podzimu.

Zachycují tento kraj, zvlněné náhorní pláně i jeho detaily, ukazují přírodu v její druhové rozmanitosti.

Přibližují krajinu nad Potštátem i tu v oblasti Milovan. Je krásná. Přesvědčte se.

Karel Machyl

Makču Pikču, tento půvabný a exoticky znějící název nese zajímavé arboretum v obci Paseka na úpatí Nízkého Jeseníku.
Tip na výlet: Už jste byli na Makču Pikču? I na Moravě máme kousek Ameriky
Do našich zahrad i příbytků přišlo jaro.
Pestré šafrány, voňavé hyacinty, modré hořce, zářivé tařice. Krása kolem nás
Bukovanský mlýn, možnosti ubytování.
Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Moravské Toskánsko je ráj na zemi