Akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislava Oklešťka a za finanční podpory Olomouckého kraje, i města Hranic. Dvanáctý ročník se nesl tentokrát v duchu pohádky Z pekla štěstí, jehož autorem je Zdeněk Troška. Celá akce se konala na hřišti Dukla v Hranicích. V letošním roce bylo přihlášeno rekordní počet dětských domovů, s velkým počtem dětí z Olomouckého, Severomoravského i Zlínského kraje. Nakonec naši akci navštívilo 358 dětí.

Letos jsme vyhlásily soutěž o nejlepší kostým princezny, prince, draka a čerta. Do soutěže se zapojilo 238 dětí. Bylo tolik krásných masek, že porota měla opravdu velký oříšek, ohodnotit ty nejlepší.

Celá příprava trvala skoro celý rok. Dostat povolení k užívání jména pohádky od producenta nebyla zrovna lehká záležitost. Nakonec se vše povedlo a dostaly jsme povolení k užívání názvu. Vymyslet soutěže, pohádkovou tajenku nejen pro děti , ale i pro dospělé je vždy velký oříšek. Realizace akce samotné pro nás začíná již středou, kdy se naváží zboží, ceny pro děti. Ve čtvrtek se dovezou vítězné poháry a dodělávají se kulisy, které kreslí Ilonka Dopitová.

Ve čtvrtek ráno přijeli vojáci z Hranic a začali se stavbou stanů a se zázemím pro děti. Další členky se podílely na doprovodném programu a jeho realizaci. V sobotu ráno nám na pomoc přijeli pořadatelé z různých koutů naší země např. Liduška z Českých Budějovic, nebo Soňa a Eliška z Brna. Vše se chystalo na příchod dětí - ovoce, sladkosti, pitný režim. Všechny členky se převlékly do kostýmů princezen nebo čertic.

Samotnou akci jsme zahájily kolem třinácté hodiny.  V úvodu se nám představil šašek Wiki, který dokázal bavit děti více jako hodinu. Za své vystoupení byl odměněn velkým potleskem.Všichni již netrpělivě očekávali hlavní představitele pohádky Z pekla štěstí Michaelu Kuklovou, Sabinu Laurinovou a Miroslava Šimůnka. Kolem druhé hodiny dojely Míša Kuklová a Sabina Laurinová. Miroslav Šimůnek se nakonec nedostavil a do dnešního dne ani nevíme proč. Na akci nám účast přislíbil, ale nezúčastnil se.

Herečky jsme srdečně přivítaly a udělaly s nimi krátký rozhovor, poté následovala autogramiáda. Po celém hřišti Dukla byly různé soutěže i hry. V zadních prostorách byl i řezbář pan Josef Pavlík, který přímo před očima návštěvníků vyřezal krásného dráčka, kterého má náš Spolek žen Rouské ve znaku.

Na letošní akci se přišel podívat i pan starosta Města Hranic Jiří Kudláček, který poděkoval našemu Spolku žen za krásně uspořádanou akci. Pochvala od pana starosty nás velmi potěšila.

V tomto roce jsme pozvaly organizaci Chrti v nouzi, která se zabývá adopcí chrtů ze zahraničí. K nám přijelo patnáct pejsků se svými majiteli. Našim cílem bylo seznámit děti s dětských domovů s těmito pejsky. Z našich návštěv v dětských domovech víme, že děti v těchto zařízeních nemají žádný kontakt se zvířaty a proto jsme chtěli právě tyto děti seznámit s těmito pejsky. Podle ohlasů, se nám právě tato myšlenka povedla na jedničku.

Před šestnáctou hodinou, jsme uspořádaly průvod všech přítomných jak našeho Spolku žen, tak dětských domovů, pejsků i široké veřejnosti. V letošním roce měly dětské domovy za úkol donést ručně vyrobeného draka Bucifala a mohu říct, že tento úkol nebyl zrovna jednoduchý. Porota měla nelehký úkol, neboť jeden byl hezčí než druhý, proto o umístění na prvních příčkách rozhodl test, který byl ze znalosti pohádky Z pekla štěstí.

Porota rozhodla takto:

1. místo - dětský domov Černá Voda

2. místo - dětský domov Bystřice pod Hostýnem

3. místo - dětský domov Veselíčko

4. místo ostatní dětské domovy

Každý dětský domov obdržel vítězný pohár a diplom z rukou herečky Sabiny Laurinové náměstka hejtmana Olomouckého kraje pana Pavla Šoltyse, 2. místostarostu města Hranic pana Daniela Vitonského a účastnické listy davála paní Lenka Kopřivová.

Letos jsme vyhlašovali i ocenění nejlepší maska princezna, princ, drak, čert a nejroztomilejší maska. Ceny –plyšové hračky opět předávala herečka Sabina Laurinová a diplomy předával pan Milan Horák.

Nádherné vystoupení měla i děvčata s pekelnými tanci pod vedením Zuzanky Velické, která sklidila velký potlesk.

Po vyhodnocení se všem dětem rozdaly plyšové hračky, upomínkové předměty a čekala je skvělá teplá večeře, kterou nám uvařili vojáci. Děti z rozjasněními úsměvy a jiskřičkami v očích se s námi loučili s poděkováním…Děkujeme za krásnou akci!!!!!

Všem patří velké poděkování, jak 7. mechanizované brigádě ,,Dukelské“ tak všem sponzorům, partnerům, členkám, bez Vaší pomoci, by se taková velká akce dělala velmi těžko.

Liběna Hrešková