V září jsme se opět v našem kroužku začali scházet tradičně každou sobotu v 9 hodin a poznávali společně přírodu teoreticky i na vycházkách na Pasekách MS Drahotuše a Valšovického polesí.

Po praktické stránce jsme se zabývali hlavně přípravou krmného zařízení a začali jsme krmit jádrem.

V polovině října nastala distanční výuka a my se setkávali každou sobotu alespoň na dálku a společně se učili. I když online výuka není snadná, děkujeme dětem za hojnou účast. Díky ní jsme mohli zůstat v kontaktu.

Nejstarším členům kroužku, žákům 8.a 9. třídy patří velký dík, protože udělal každý samostatně přístup ke krmelci v lese Farařík.

Jakmile došlo k uvolnění opatření, dokrmovali jsme při běžném setkávání do krmelců a zásypů ostatní krmiva - objemové, dužnaté,…a také moc děkujeme dětem ze sousedství, které pomáhaly přikrmovat zvěř.

V sobotu 12. prosince jsme dávali zvěři seno a den na to se nám všem, dětem i rodičům ve skupinkách, podařilo ještě tradičně nazdobit vánoční stromek pro zvěř na školním polesí na Květoňce.

Věříme, že v novém roce se budeme moci setkávat, společně přikrmovat zvěř, pozorovat přírodu v lese a připravovat se společně na Zlatou srnčí trofej.

I v dobách koronaviru náš myslivák funguje dál a my děkujeme dětem a jejich rodičům za krásnou spolupráci. Přejeme všem do nového roku hlavně hodně zdraví.  

Martina Maléřová,
za kroužek mladých myslivců zaslala