V posledních třech letech jsme usilovně pracovali a řídili jsme se předepsanou metodikou Sedm kroků Ekoškoly. Nejprve jsme sestavili funkční Ekotým, složený z dětí, rodičů a učitelek, který se stal hnacím motorem celého projektu, a následně jsme prošli všemi kroky.

Hrad Helfštýn jak ho znáte i neznáte.
OBRAZEM: Jeden hrad a tisíce pohledů, to je Helfštýn, kam se rádi vrátíte

V loňském školním roce jsme se naplno věnovali tématu Odpadů a v letošním tématu Voda. Dětem jsme hravou formou předali mnoho užitečných informací k těmto tématům, objevovali jsme, hráli si, pořádali akce pro děti i rodiče.

Děti nedostávaly pouze pasivní informace, ale aktivně se zapojily do vlastního bádání. Pokusy si vyzkoušely na vlastní kůži a nabyté znalosti předvedli i rodičům doma. Tímto způsobem děti prohloubily své znalosti v oblasti environmentální výchovy, které s jistotou využijí po celý svůj život.

Rozkvetlé Hranice 26. května 2021.
OBRAZEM: Když v Hranicích rozkvetou hlohy a kaštany

Po téměř třech letech usilovné práce jsme si mohli zažádat o certifikaci Zelené cesty, což je mezinárodní titul Ekoškola, platný po dobu 3 let.

Dne 20. dubna 2021 navštívila naší školku paní Rulíková, koordinátorka Ekoškoly pro Olomoucký kraj, která provedla audit, během něhož děti musely předvést získané znalosti a dovednosti.

Auditu se zúčastnilo vedení ZŠ Struhlovsko, jeden rodič, jakožto zástupce Ekotýmu, učitelky a děti ze třídy Kvítečka společně s dětmi našeho Ekotýmu. Právě šikovnost našich dětí a usilovná práce dospělého Ekotýmu nás dostala na vrchol a pomohla nám k získání titulu Ekoškola!

Kubíkovi se podařilo za pomoci osobní asistentky i ostatních zaměstnanců MŠ Potštát překonat mnoho překážek.
Největší odměnou všem v MŠ Potštát je spokojený Kubíkům úsměv

Slavnostní předání titulu a zelené vlajky proběhne 17. června na Staroměstské radnici v Praze.

Tímto velmi děkujeme dětem a celému našemu Ekotýmu za neuvěřitelnou pomoc při dosažení našeho dlouhodobého cíle v projektu, který má smysl!

Lucie Príbelová,
Renata Máchová,
MŠ Klíček při ZŠ Struhlovsko, Hranice

Masarykovo náměstí v Hranicích po rekonstrukci v neděli 9. května 2021.
OBRAZEM: Tak vypadá hranické náměstí po rekonstrukci. Slunečníky a posezení