Zastupitelstvo, kulturní komise a obecní úřad pozvali seniory na sobotní odpoledne, kde vystoupili žáci místní základní školy a Malá dechovka Luha.

Nechybělo ani drobné občerstvení a všichni se dobře bavili.