Děti tak s drobným zpožděním mohly oslavit Den dětí a užít si super odpoledne a večer. Soutěžily v netradičních disciplínách - házely pytlem se senem, skákaly do dálky v gumácích, jezdily na koloběžkách, přeskakovaly a podlézaly překážky a strefovaly se oštěpem
do nafouknutých balónků, stříleli lukem na terč a spoustu dalšího. Celkem je čekalo 11 stanovišť. Všechny děti dostaly za sportovní výkony odměnu, diplom a špekáček. Po posilnění a setmění, se mohly děti vydat na strašidelnou pohádkovou cestu plnou netradičních úkolů. Nejmenší děti vyrazily na trať v půl deváté a ty starší vyrážely již za úplné tmy. Přestože stezka byla poměrně dlouhá, zájem byl až nečekaný a bát se přišlo přes 80 dětí nejen z Vlkoše, ale i z Přerova, Chropyně, Staré Vsi a dalšího okolí. Při strašidelné pohádkové cestě děti mohly potkat Bílou paní, zlé jeptišky, mnichy, upírky, smrťáka i s kosou, loupežníky, lesní divoženky a další strašidla. Zážitkem pro děti určitě bylo, že po tmě přeplouvaly
na lodičce za pomoci vodníků vlkošský rybník. Celkem děti na stezce navštívily 10 strašidelných stanovišť, kde plnily různé úkoly. Za splnění dostaly nejen razítko
do pohádkové kartičky a sladkou odměnu, ale i věcné dárečky. Podle reakcí dětí, se nejvíce bály na stanovišti u čarodějnic, což potvrzoval i pískot a jekot, který se nesl naší zhasnutou obcí. V celé obci bylo vypnuté veřejné osvětlení, děti šly pouze za svitu svíček. Do cíle se nám naštěstí vrátily všechny děti. Ty největší se navracely až kolem půlnoci. A ty které měly ještě dostatek odvahy, mohly strávit noc v místní sokolovně. Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš se totiž zapojila do celorepublikové akce NOC SOKOLOVEN. V sokolovně nám spalo 22 dětí, kterým jsme k usínání pustili film Noc v muzeu. Ráno byla pro děti připravena bohatá snídaně, nechyběla rozcvička a po snídani další sportovní soutěže. Bylo to náročné, ale myslím, že jsme si to všichni náramně užili. Za organizátory bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem, kteří nám při organizaci akce pomohli – ať již Obci Vlkoš, či členům jiných místních spolků a rovněž rodičům.


Simona Prečanová, TJ Sokol Vlkoš