V rámci této akce se zároveň uskutečnila prodejní výstava řemesel. Návštěvníci měli možnost se podívat, jak se přede, paličkuje, zdobí perníky, vyrábí šperky, mýdla, papírové ozdoby, keramika, velký zájem byl o možnost vyzkoušet si pletení tataru. Výstavka byla obohacena o výrobky z Choryňského kláštera, jako je keramika, sirupy a mošty.

V rámci soutěže kuchařky dostaly letos za úkol připravit makový koláč. Komise hodnotila 20 přihlášených vzorků a vítězství, a putovní vařečku, přiřkla již po několikáté v celé historii soutěže paní Ludmile Sudoměřické.

Druhé místo vybojovala Ludmila Strnadlová. O cenu za třetí místo se podělily Magdaléna Ondráčková a Marie Číhalová.

Opatovské ženy se rozhodly letošní ročník ozvláštnit koštem nakládaných okurek, do kterého přihlásilo své vzorky osmnáct soutěžících. A soutěž to byla neméně napínavá.

Historicky první vítězkou se stala Hanka Klvaňová, kterou na stupních vítězů doplnil druhý Tomáš Klvaňa a třetí Jiřina Tomečková.

V soutěži o nejlepší slivovici se hodnotilo 45 vzorků, což je téměř o třetinu méně než naposledy v roce 2019. Početná hodnotící komice se svého úkolu zhostila jako obvykle více než zodpovědně, když letos posuzovala vzorky ve třech kategoriích.

Opět se potvrdily jen minimální rozdíly mezi všemi hodnocenými vzorky a jejich vysoká kvalita. Komise pak navíc hodnotila stejně anonymně i „slitek“ ze všech dodaných pálenek a tento „vzorek“ získal čtvrté místo v kategorii ostatní ovoce.

Kategorie trnky
Hodnoceno 23 vzorků. Jako nejlepší byly vybrány vzorky Lukáše Číhala a Jiřího Soukupa, které jen těsně následovala trnkovice Magdy Ondráčkové, která tak prokázala, že umí nejen péct výborné koláče, ale i vypálit skvělou slivovici. S minimálním rozdílem je na stupních vítězů doplnil Radovan Mlčák.

Kategorie jablka
Přihlášeno 10 vzorků. Přesvědčivě letos vyhrál Radek Hason s jabkovicí vypálenou ve Stříteži. Druhé místo bral Jaroslav Hostaša a na třetím místě pak skončila jabkovice Miry Číhala.

Kategorie ostatní ovoce
Hodnoceno 12 vzorků – z mirabelek, malin, ostružin, meruněk, třešní, rynglí a vína. Vítězství si odnesl Jiří Odstrčil za svou meruňkovici, před druhým Bohušem Kučerovým s vínovicí a třetím Martinem Matýskou s třešňovicí.

Meruňkovice Jiřího Odstrčila získala v celkovém hodnocení nejvíce bodů, potvrdila dlouholetou nadvládu pálenek z ostatního ovoce v celkovém hodnocení, a její majitel po zásluze získal do roční úschovy „Putovní demižon“.

Hodnocení členů komise pak následně posoudili všichni návštěvníci koštu, kteří mohli veškeré vzorky náležitě zdegustovat. K tanci a poslechu jim letos zahrála Cimbálová muzika Valaško, která udržela všechny v družné zábavě až do pozdních nočních hodin.

Zastupitelstvo obce Opatovice spolu s organizátory soutěže děkuje všem zúčastněným soutěžícím za účast v soutěži. Na závěr zveme všechny zájemce k účasti na dalším ročníku, protože co si nedoneseme, to si nevypijeme a nesníme!

Martin Matýska