Sokolská zahrada byla zaplněna, jak domácími, tak i přespolními v hojném počtu. Členové sokola v čele s hlavní organizátorkou Veronikou Hlavinkovou připravili pro děti mnoho soutěží a ukázek.

Bylo celkem 8 stanovišť, děti soutěžily v různých disciplínách, například v běhu mezi překážkami, ve střelbě ze vzduchovky, v chůzi na chůdách, v běhu s kelímkem plným vody, stříkání na terč pomocí hasičských džberovek.

Po absolvováni většiny disciplín byly děti odměněny balíčkem, ve kterém byly jen samé dobroty. Odvážnější děti se mohly svést na dvou koních a na jednom poníku.

Motomše 2023 v Hranicích.
Motomše v Hranicích: 220 motorek od nablýskaných korábů silnic až po kozí dechy

Děti ve věku 5-7 let předvedly co se naučily v sokole při vystoupení v gymnastice a děti z TŠ sester Hlavinkových při stepu, nad hřištěm předváděl své letecké modely V. Boráň. Toto zajímalo především chlapce a jejich tatínky.

Mladí hasiči z Velké předvedli hasičský útok. Bylo k dispozici i malování na obličej. Své umění předvedly děvčata se svými psy z DDM Agility Hranice.

Na závěr vydařeného odpoledne zajistil starosta hasičů R. Hlavinka stříkání pěny. Všechny děti za teplého odpoledne se vrhly do tvořící pěny a jejich radost z dovádění neznala mezi.

Instalatéři SPŠ Hranice.
Instalatéři Střední průmyslové školy Hranice ovládli mezinárodní soutěž

V sokolovně bylo zajištěno bohaté občerstvení, zákusky, oplatky a spousta dalších dobrot. K dispozici byl i popcorn, cukrová vata, možnost zakoupení balonku atd. Na osvěžení chutnala dětem chlazená čepovaná malinovka. Dospělí měli k dispozici i něco ostřejšího.

Poděkování patří všem, kteří se starali o organizaci této akce, obsluze na stanovištích, obsluze v bufetu, majitelkám koní, obsluze udírny a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a úklidu sokolské zahrady.

Pohádkové otevření zámecké sezony s cyklovýlety po okolí v Hustopečích nad Bečvou.
Bob a Bobek i Shrek: Pohádkové otevření zámecké sezony v Hustopečích nad Bečvou

Poděkování patří všem návštěvníkům, kteří vážili cestu k nám do Velké. Na závěr bych Vás chtěl pozvat na oslavy naší obce Velká 23, které se budou konat ve dnech 28. až 30. července. Akce se konala a poděkování patří i Městu Hranice za poskytnutí grantu.

Miloš Krajíček

Vítání občánků v Býškovicích.
Do svazku obce Býškovice přivítali šest chlapců a tři děvčata