Srdce Moravské brány - Vlastivěda města Hranice. Tak se jmenuje nová kniha Jiřího J. K. Nebeského o městě.

Křest nové knihy o Hranicích se uskutečnil v zámecké dvoraně v sobotu 18. září i za přítomnosti autora.

Tato bohatě ilustrovaná kniha je určena všem, kteří se chtějí něco dozvědět o historii města, nejdůležitějších stavbách nebo třeba o místních částech.

Kniha je v prodeji v infocentru za zvýhodněnou cenu 199 korun.

Knihu dostanou hranické školy, které ji budou využívat v hodinách vlastivědy, dějepisu, zeměpisu a v dalších předmětech. Měla by vést hranickou mládež k poznání místních reálií a historie.

Jiří Necid