Ten nejmenší zajíček se nosil v náručí a moc se mu to líbilo. U každého domu je čekalo bohaté občerstvení, výslužky a samozřejmě tanec s medvědem. Obchůzka začala v 9 hodin na Kunzově a celodenní veselí, při kterém vyhrával harmonikář, zakončili posezením v kulturním domě konzumací bohatých výslužek.

Milena Foltýnková