Začnu slovy předsedy OMR OMS Přerov Josefa Hrdličky v katalogu trofejí:

Váženi myslivci a přátele přírody, dovolte mi pozdravit vás snad již v době pocovidové. Všichni doufáme, že se něco podobného nebude opakovat. I přes všechny komplikace si ale musíme přiznat, že to byla zkušenost, která více či méně změní náš pohled na běžný život a především spolkovou činnost.

Naučili jsme se přizpůsobovat problémům a hledat operativně jiné cesty k cíli. Poznali jsme také, že setkávání s přáteli, kolegy nebo členy spolku nemusí být samozřejmostí. Mým přáním proto je, abychom si spolkové činnosti více vážili a uvědomili si, jaký je její přínos ve společnosti.

Věřím tedy, že nás problémy uplynulého období spojí a stmelí a my budeme moci s odstupem času zhodnotit, že i věci zlé jsou k něčemu dobré. Chovatelská přehlídka trofeji spolu s doprovodným programem patří k hlavním kulturně společenským akcím OMS Přerov.

Využijme ji proto k setkávání s přáteli, kteří mají společné zájmy a ukažme i ostatním občanům, že myslivost je a bude kulturní bohatství a dědictví naši společnosti.

Děkuji za tato slova a podle nich to dva dny ve Skaličce bylo. Výstava trofeji za rok 2020 byla v sobotu v devět hodin zahájena slavnostním nástupem.

První slovo měli trubači OMS Přerov, kteří vystupovali po celé oba dny výstavy. Po trubačích výstavu zahájil předseda mysliveckého sdruženi Nihlov-Těšice pan Jaromír Cifr.

Přivítal přítomné a seznámil všechny s dvoudenním programem. Po něm vystoupila starostka obce Skalička Petra Kočnarová, která pozdravila myslivce, poděkovala za již třetí okresní mysliveckou výstavu ve Skaličce a popřála hezké a báječné dva dny.

Po starostce se představili a krátce vystoupili Jaroslav Šindler – předseda hodnotitelské komise a Jan Janiš – delegovaný člen Ústřední hodnotitelské komise.

Slavnostní zahájeni opět ukončili trubači. K hodnoceni bylo předloženo uživateli honiteb 798 trofeji všech druhu zvěře.

Z těchto trofeji bylo 638 ks trofeji srnce obecného – 21 medailí – 2 zlaté, 8 stříbrných, 11 bronzových. Daňek skvrnitý 108 trofejí – 7 medailí – 2 zlaté, 2 stříbrné, 3 bronzové. Jelen evropský 36 trofejí – 3 medaile bronzové. Muflon 8 trofejí – 8 medailí – 6 zlatých, 2 bronzové. Jezevec lesní 2 ks lebek – 2 medaile – 1 stříbrná, 1 bronzová. Liška obecná 6 ks lebek – 5 medailí -1 zlatá, 1 stříbrná, 3 bronzové.

Nejvíce myslivců a přátel myslivosti se sešlo v neděli, kdy bylo výletiště plné i sokolovna. O účasti hovoří i čtyři sta prodaných porci mysliveckých jídel.

Poděkování za hezký, naučný a báječný víkend patří celému kolektivu mysliveckého sdružení Nihlov-Těšice.

František Pavlík