Jelikož je letošní počasí více aprílové nežli podzimní, akce se konala až v náhradním termínu a to 22. září. Tématem celé podzimní zahrady bylo prostředí. Díky této akci se všichni mohli seznámit nejen s venkovním areálem školy a školky, ale také s pedagogy MŠ a ZŠ Struhlovsko.

Při slavnostním zahájení jsme společně zarecitovali báseň s názvem „Naše školka“ a děti se poté rozutekly po celém areálu plnit nejrůznější úkoly.

Čtvrtý salon výtvarníků 2022 v Galerii M+M v Hranicích..
OBRAZEM: Čtvrtý salon výtvarníků láká do hranické Galerie M+M

Pro děti bylo připraveno deset stanovišť, kdy každé stanoviště bylo zvoleno tak, aby si děti mohly vyzkoušet své dovednosti v různých vzdělávacích oblastech a zárověň se co nejvíce dozvěděly o naší školce. Spousta úkolů se vztahovala k naší krásné zahradě v přírodním stylu.

Nezapomnělo se také naše třídní mazlíčky - šneky africké, barevné rybičky a také na využití digitálních technologií nebo na třídění odpadu v naší MŠ. Děti poctivě plnily úkoly.

Vítání občánků ve Skaličce 2022.
Sokolovna jako obřadní místnost, Skalička přivítala osm nových dětí

Některé děti vše hravě zvlády samy, těm menším a stydlínkům rády pomohly paní učitelky. Za každý splněný úkol získaly děti různě barevný knoflíček, který si poté lepily na medailonek ve tvaru klíčku, který je symbolem naší školy.

Když měly nasbíráno osm barevných knoflíčků, dostaly za svou snahu zdravou odměnu a také špekáček, který si opekly se svými rodiči na ohništi u školy.

Připravená akce byla úspěšná. Velkým strašákem bylo počasí, které se nakonec umoudřilo a děti mohly za doprovodu sluníčka s radostí soutěžit.

Dýňobraní 2022 v Horním Újezdu.
Dýňobraní v Horním Újezdě. Vesničku zdobí Labutí jezero či piráti. To je paráda

Rodiče i děti přišli s dobrou náladou, která doprovázela po celé odpoledne. Na závěr chceme poděkovat všem účastníkům za společně strávené chvíle.

Velké poděkování také patří členům Ekotýmu a všem organizátorům, kteří si jednotlivá stanoviště krásně připravili.

Za kolektiv zaměstnanců
MŠ Klíček při ZŠ Struhlovsko
Lucie Príbelová

Vaření švestkových povidel takzvaně postaru.
VIDEO: Jak se v Hranicích vaří domácí povidla? V měděném kotli a bez cukru
Středověký den v Partutovicích 2022.
Jízda na člunech, šermíři i ohňová show. To byl Středověký den v Partutovicích