U vstupu po 11 hodině je čekalo přivítání - každá žena obdržela od starosty růži a muži dostali od pracovnic obecního úřadu balení klobásek.

Po úvodním slovu starosty Michala Vacka a přípitku, následovalo vystoupení dětí ze základní školy, nechyběl ani pohádkový příběh. Po společném obědě byl prostor "poklábosit", než se připravila Hudecká kapela, která od 15 hodin rozezpívala a roztančila seniory. Přítomní si zanotovali i při vystoupení místních tanečníků, kteří zatančili Hanáckou besedu.

Afrika s Tomíkem ve Skaličce.
Afrika s Tomíkem ve Skaličce

O tom, že se akce vydařila, svědčí slova seniorů při odchodu: „Taková akce by mohla být každý měsíc…"

Nejen senioři se mohou těšit na další akce - v sobotu 20. dubna na divadelní vystoupení Divadla Ventyl Ať žije Bouchon ! a na Jarní výlet do Olomouce ve čtvrtek 25. dubna.