Od 11 hodin, kdy všechny týmy rozpálily oheň pod svými kotlíky se celým kioskem ozývalo klapotání nožů o prkýnka při krájení cibule, zeleniny a jiných ingrediencí, šum cibulky v kotlících, ale také smích a dobrá nálada.

Vtípky nikdo nešetřil. Vše se neslo v přátelském duchu. Všichni se přišli hlavně dobře pobavit. Od 16 hodin usedla porota, která vybrala nejlepší guláš.

Jejich rozhodování nebylo jednoduché, ale nakonec se to podařilo. První místo si odvezl jediný přespolní tým, Lukáš Žižka s kamarádem Dušanem z Podhoří. Vyhlásili jsme i soutěž návštěvníků Putovní vařečka, kterou si pro letošní rok domů odnesl Mojmír Galas st. Guláš každého týmu byl výborný, přesto každý jiný. Po předání cen, pohárů a medailí jsme se všichni sešli u volné zábavy.

Poděkování patří všem soutěžícím, porotcům a sponzorům.

Už se všichni těšíme na příští ročník.


VÝSLEDKY
1. místo
Lukáš Žižka a Dušan
2. místo
Zdeněk Němec a Petra Šanovec
3. místo
Zbyněk Tomečka
Cena Putovní vařečka
Mojmír Galas st.

Gabriela Zlámalová