Letos se uskutečnil v nezvykle pozdním termínu v sobotu 17. července v Rokytnici. Podařilo se tím symbolicky zakončit uplynulou sezonu pěstitelského pálení těsně před zahájením nové.

Za organizačního zajištění přátel místní pálenice a pod patronací starosty obce se v místním Pohostinství U Hejduků odehrálo závěrečné vyhodnocení soutěže.

Přestože uplynulý rok patřil v historii pěstitelského pálení v Rokytnici k nejslabším na úrodu ovoce vhodného pro výrobu domácí pálenky, sešel se k hodnocení sice průměrný počet vzorků, ale hlavně zůstala zachovaná vysoká úroveň jejich kvality.

Nezvykle oproti minulým ročníkům bylo k hodnocení předloženo více vzorků pálenek z ostatního ovoce, než tradičních švestkových pálenek.

A tak jsme mohli ochutnat zejména meruňkovice, jablkovice, mirabelkovice, třešňovice a ojediněle i hruškovici, která nakonec v kategorii ostatního ovoce obsadila první místo.

V hlavní kategorii švestkových slivovic vybrala hodnotící komise tři vítězné vzorky, které byly oceněny věcnými cenami od sponzorů. Majitel vítězného vzorku pan Ivan Čechák z Rokytnice převzal z rukou starosty obce Putovní pohár.

Na oficiální část navázalo občanské posezení s harmonikou, spojené s ochutnávkou soutěžních vzorků ovocných pálenek a odborně-laickou diskusí o zkušenostech z pěstitelského pálení ovoce.

Letošní vítěz soutěže pan Ivan Čechák se soutěže účastní už od jejího vzniku před sedmi lety, ale až letos stál na „bedně“ na nejvyšším stupni.

Ocenění v soutěži je nejen morálním povzbuzením, ale svým způsobem i závazkem podělit se o své zkušenosti, jak udělat dobrou slivovici.

„Není to žádná věda, chce to hlavně poctivý přístup při zakládání kvasu. Základem je kvalitní vyzrálé ovoce a o ostatní se postará příroda sama,“ snažil se bagatelizovat svůj podíl na úspěchu.

„Dobrých slivovic v hodnocení bylo vícero, o vítězství rozhodly skutečně jen drobné odlišnosti individuálních chutí. Teď mám jenom starost, aby vystačila pro všechny „pomocníky“, kteří přijdou ochutnávat.“

Ovocná pálenka je nápoj mnoha chutí, nejen díky rozmanitosti samotné výchozí suroviny, ale zejména individuálnímu vnímání její chuti konzumentem. A v této různorodosti si určitě každý, kdo přišel okoštovat, našel toho svého favorita. 

Jan Dostál