Učitelky se s dětmi rozhodly projít cestu kapky vody. Nejprve se děti jako kapičky vody ocitly v lese na Uhřínově a šly se podívat k prameni Juřacka.

Dále cesta kapičky vedla na úpravnu vody v Radíkově. Tam jim starosta ukázal, jak a čím se voda čistí a stává se pitnou. Cestu děti zakončily na čističce odpadních vod v Hranicích, kde se podívaly, jak odpadní voda protéká procesem čištění a dále odtéká do recipientu řeky Bečvy.

Kapka vody pokračovala do Bečvy, děti do školky na oběd. Děti už vědí, jak se voda dostane do domácnosti a také, kam znečištěná putuje. Koloběh vody je nikdy nekončící proces.

Kolektiv MŠ Čtyřlístek