Tenis, vedle šermu a cyklistiky, byl jedním ze sportů, které zapustily v Písku své pevné kořeny, již v roce 1897 byl při Klubu velocipedistů ustaven tenisový kroužek, který se po dvou letech osamostatnil a vznikla tak tzv. Tenisová společnost, která si vybudovala v roce 1901 své první hřiště v prostorách u Měšťanského pivovaru. 

V roce 1902 se tato společnost přejmenovala na Lawn-Tenisový club, který se následně spojil s Bruslařským klubem a několika studentskými kroužky – toto spojení 20. července 1910 znamenalo vznik nového klubu SK Písek, kde byl provozován i tenis.

Vývoj tenisu v městě nad Otavou silně poznamenalo i to, že frekventanti houslové školy Otakara Ševčíka, převážně Angličané a Američané,  chtěli po dobu svých hudebních studií hrát tenis i v Písku.

Zdroj: tkpisek.cz