Místem cvičení vozidel ve zvláštním režimu, tedy nočních jízd, se v minulém týdnu stalo Letiště Bochoř. Pod vedením kapitána Mariana Bureše proběhly v rámci komplexní přípravy řidičů.

Jak potvrdil kapitán Marian Bureš, prostor letiště poskytuje jedinečné zázemí pro tento typ cvičení.

„Letiště umožnilo výcvik jednotky na neosvětlené komunikaci bez dalšího provozu a tedy bez nutnosti uzavírat komunikaci. Výhodou prostoru je i absence světelného smogu či komunikace bez stromů a jakýchkoli překážek, jako jsou příkopy, kanály a podobně. Okruh je dostatečně dlouhý, tudíž nebylo problém cvičit jízdu v proudu za tmy v počtu čtrnáct nákladních vozidel a tří osobních terénních vozidel.“

Součástí výcviku byl samotný přesun z kasáren na letiště, manipulace s přístrojem pro noční vidění, ale i zatemnění vozidel.

S použitím přístroje pro noční vidění má řidič mnohem menší zorné pole, než poskytuje lidský zrak

Optický přístroj MUM (Multi-Use Monocular) umožňuje lidskému oku v noci vnímat bezprostřední okolí odstínem světle zelené barvy. MUM zesiluje zbytkové viditelné a neviditelné blízké infračervené světlo.

K fungování tedy potřebuje měsíční svit nebo světlo hvězd. Řidiči musí proto přizpůsobovat rychlost vozidla vzhledem k měnícímu se aktuálnímu osvětlení v případě plujících mraků, stínů z budov či větví.

Stejně tak si musí být vědomi nižšího dosahu a rozlišení, jež má přístroj v dešti, mlze, sněhu nebo kouři.

Pro správné fungování je zcela zásadní nasazení MUMu a připevnění na přilbu cvičícím do středu svého zorného pole.

Světelné maskování vozidel zabrání oslňování ostatních účastníků provozu.

Nákladní vozidla Armády České republiky umožňují zapnutí nočního režimu, při kterém jsou vypnuty veškeré světelné zdroje, jako například brzdové světla. U osobních vozidel typu Land rover či UAZ tato možnost ovšem chybí. Vojáci proto museli vozidla připravit na noční jízdu nasazením zastíracích krytek světel, aby nedošlo k porušení taktické zatemňovací kázně.

„Noční jízdy jsou perfektní, v civilu si to člověk nemá šanci zkusit a otestovat svoje schopnosti,“ popisuje jeden z účastníků výcviku, kteří museli zvládnout trasu ztíženou zúženými průchody, slalomem, či průjezdy omezenou zatáčkou.

„Základní podmínkou taktického přesunu vozidel logistického zabezpečení při výstavbě zásobovacích míst je nenápadný, skrytý pohyb. Ten zaručí jedině naprostá tma,“ vysvětlil důležitost výcviku řidičů jízd v noci kapitán Marian Bureš.

Petra Nováková