Šila jsem pro rodinu, naši obec a i pro známé.

Zdenka Šafránková,

Milenov