Přípravy na oslavy byly pro všechny členy, ale i nečleny, náročné. Přípravy začaly už před rokem. Museli jsme zkoordinovat jak zapůjčení pódia, stanů, atrakce, tak hlavně vystoupení všech účinkujících. A to jsme netušili, že do toho přijde koronavirus a pak ještě vichřice, která polámala stromy, a ty navíc poškodily hřiště. Vše jsme díky obětavostí členů zvládli a mohli jsme zahájit závěrečné přípravy. Postavilo se pódium i stany a upravili jsme venkovní plochy kolem sokolovny. Do nově vymalovaného sálu jsme nainstalovali výstavku fotografií, poháru, medailí, historických knih, sportovního nářadí, jak toho staršího, tak toho novějšího. Na vše dohlížel originální spolkový prapor z roku 1924, který byl upevněn pod stropem.

Po úvodním vystoupením Hudecké muziky proběhlo slavnostní zahájení. Na pódiu svým proslovem pozdravila přítomné hosty senátorka Parlamentu ČR RNDr. Jitka Seitlová. Po ní vystoupil starosta města Hranice a kandidát do senátu Ing. Jiří Kudláček a předseda osadního výboru Václav Sehnalík. Na závěr starosta Tělocvičné jednoty Sokol Velká Miloš Krajíček seznámil přítomné s historií jednoty. Veškeré dění na pódiu řídil R. Hlavinka.

Hudecká muzika naladila přítomné na vystoupení tanečníků z Taneční skupiny sester Hlavinkových. Následovalo vystoupení Revival Karel Gott-Jan Mlčoch, který měl velký úspěch. Následně až do půlnoci hrála country kapela Gympleři ze Vsetína, při které přítomni ukázali své taneční umění. Akce se konala za krásného letního počasí. V neděli jsme vše uklidili a dle ohlasu byli, až na malé výjimky, všichni spokojeni.

Velký dík patří všem, kteří se na organizaci ve svém volném čase podíleli na hladkém průběhu akce.

Miloš Krajíček