Děti, které byly nedávno zde v sokolovně vítané, začaly básničkami a pokračovaly hrou na klavír se zpěvem. Své hezké a milé vystoupeni zakončily společným zpěvem při kytaře pana učitele.

První řada v sále patřila maminkám s dětmi a za nimi seděli tatínci. Je hezké, že tento slavnostní den děti přijdou podpořit celé rodiny, babičky a sourozenci.

Po hezkém vystoupení starostky s básní se rodiče podepsali do pamětní knihy obce. Děti obdržely zlatý dárek a maminky kytičku. Obřad končil slavnostním přípitkem.

Nechyběla společná fotografie a postupné focení děti v kolíbce. Ze sokolovny odcházeli starostkou přivítáni čtyři kluci – Jan, Jonáš, Albert, Theodor a čtyři děvčata - Helena, Natálie, Thea a Linda s rodinami domů k slavnostnímu nedělnímu obědu.

František Pavlík