Nakreslete výkres libovolnou technikou a své výtvory doneste do schránky DDM Hranice, Galašova 1746.

Uzávěrka soutěže je 29. ledna. Pět nejlepších prací vyhrává. Informace ZDE.

Radka Pavelková,
DDM Hranice