V průběhu výstavby bylo zjištěno, že betonová podlaha postrádá jakoukoliv kovovou výztuž a celou váhu nesou klenby stropu sklepa. Náprava tohoto stavu nám prodloužila termín realizace.

Nyní jsme již zpět v zrekonstruované školce a děti i rodiče jsou velice spokojeni.

Při rekonstrukci byla zbourána a vybudována nová šatna, zrekonstruovány sociální prostory, propojena jídelna s hernou a položeny nové podlahy.

Byla vybudována nová krytá terasa, která navazuje na hernu a bude sloužit jako přírodní učebna. Celá školka je bezbariérová, takže můžeme nabídnout místo i dětem s pohybovým omezením.

Projekt Rekonstrukce budovy mateřské školy v obci Špičky byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva financí.

Nyní se naplno pouštíme do realizace projektu Špičková přírodní zahrada Špičky, který vznikl komunitně v rámci programu Ekoškola a  podpořilo jej Ministerstvo životního prostředí.

Zuzana Stejskalíková,
ředitelka MŠ Špičky