Tentokrát venku před oddělením, aby mohly být dodrženy platná proticovidová opatření.

Pozvání přijaly členky Klubu diabetiků s předsedkyní paní Helenou Šrámkovou a klientky Domova seniorů Hranice s ředitelkou Simonou Hašovou.

Klub při šití panenek dále spolupracuje s paní Zdenou Jaroňovou z Hluzova a pracovníky chráněné dílny KrokCZ, v. o. s. Tato chráněná dílna dodává ročně cca 700 ks nastřihaných látek ve tvaru panenky, které pak dále kompletují zručné ruce výše zmíněných spolupracovnic.

Každá panenka je opatřena etiketou s potiskem Společenský klub Panenka Hranice, které klub pořizuje rovněž sponzorsky od PPK Parhner, s.r.o. z Valašského Meziříčí.

Samozřejmostí je, že každá panenka má upletený nebo uháčkovaný slušivý obleček.

Akce se za hranickou nemocnici zúčastnili náměstkyně pro ošetřovatelskou Jana Pivovarčíková a lékař dětského oddělení Atyla Rajna, kteří zhodnotili přínos látkové panenky při jejich práci a poděkovali všem, kteří se na projektu podílejí.

Pomocí panenky mohou lékaři přibližovat dětem průběh chystaných výkonů, aby snížili jejich stres a usnadnili lékařské vyšetření či zákrok.

Panenky pomáhají v komunikaci mezi lékařem a malým pacientem. Děti si na panenku mohou malovat, povídat si s ní, mazlit se a po propuštění z nemocnice si ji mohou vzít domů.

Každý rok připraví Společenský klub Panenka Hranice se svými spolupracovníky cca 340 panenek. 

Od roku 2005, kdy klub pod názvem Kiwanis s projektem započal, dodal do přerovské a hlavně hranické nemocnice více než 5 800 kusů panenek.

Všem, kteří se podílí na výrobě, patří veliké  poděkování za tuto práci. Panenky přináší radost nejen dětem, ale i těm, kteří je tvoří. Poděkování patří za výbornou spolupráci pracovníkům hranické nemocnice a také sponzorům klubu.

Za členy Společenského klubu Panenka Hranice,
Lenka Kopřivová