Na konci naší obce se nachází víceúčelové hřiště a tenisové kurty, kde se celá akce odehrávala.
Příprava začínala od samého rána, soutěže, testy, příprava občerstvení pro děti.
Děti při vstupu obdržely kartičky s danými úkoly, které měli během odpoledně splnit.

Na toto odpoledne jsme pozvali i dětský domov Lipník nad Bečvou, který se už za námi moc těšil.

Děti plnily tyto úkoly za které dostaly bodové ohodnocení:
- test stopy zvířat
- hod na cíl
- chutě a vůně
- kimova hra
- živočichové
- rostliny
- dopravní značky


Na tenisových kurtech se hrál tenisový turnaj, který vzhledem k slunečnému počasí byl velmi náročný.
Tenisový turnaj:
1. místo –Jana Čechová
2. místo- Jiří Hlava
3. místo-Antonín Bek
4. místo-Stanislav Hadaš

Všichni obdrželi vítězný pohár, medaili a diplom. V dětských soutěžích bylo vyhodnoceno pět kategorií. První tří místa byla obdarována vítězným pohárem, medailí a diplomem.

Další soutěž byla ve skákáni v pytli na čas, tady byly hodnoceny 4 kategorie i děti z mateřské školy. Tady obdržely medaili, diplom a ti nejmenší i plyšovou hračku.

Na tomto sportovním odpoledni jsme vyhlásily dětem soutěž o nalezení zlatých kamenů, které jsem umístily na celém hřišti.

O tuto soutěž byl obrovský zájem, kamínky našly během chvilky za, které obdržely čokoládová balíček.

Mezi tím, než se sečetly všechny body si měli možnost děti zahrát fotbal pod vedením Lenky Golové, která poté všechny děti obdarovala věcnými cenami a sladkostmi.

Po sedmnácté hodině nastalo vyhodnocení všech soutěžících. Ceny předávala pani starostka obce Rouské Daniela Tvrdoňová, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Šoltys a host naší akce pan Dan Chromec.

K tanci a poslechu nám hrál DJ-Dalis, kterému tímto moc děkujeme za skvělé písničky.

Celé odpoledne se vydařilo a návštěvníci odcházeli nadšení a moc nám děkovali za velmi úspěšnou akci. To náš spolek vždy potěší, když se akce všem libí, neboť vždy je to velmi náročná příprava. Celá akce byla za finanční pomoci Olomouckého kraje. Děkujeme obci Rouské za zapůjčení výletiště a všem členkám, hostům a kamarádům za pomoc.

Liběna Hrešková