V úvodu vystoupili se svým se repertoárem žáci Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka: dívčí flétnové trio a dechový soubor.

O historii této knihovny promluvili starosta městyse Roman Zbožínek a František Hýbl. Po nich následovalo další hudební vystoupení: Písničky z operet v podání zpěváků Michaely Dvořákové a Jana Vaculíka z olomouckého Moravského divadla.

Po jejich vystoupení obdržel diplom nejlepší čtenář knihovny pan Rostislav Horák. Následně si účastníci slavnostního shromáždění prohlédli osm fotografických tabulí z historie knihovny a akcích v ní pořádaných i obrazy Anny Sypěnové, které navíc umocnily slavnostní ráz této zdařilé kulturní akce. Pak následovala prohlídka exkluzívní budovy knihovny a exkurze ve zvonařské dílně.

Pro pozvané návštěvníky úterního setkání uspořádal navíc F. Hýbl ze svého soukromého archivu výstavku autografů, podpisů a korespondenci českých básníků, spisovatelů, hudebníků, cestovatelů a jiných významných českých osobností.

František Hýbl