Chtěli bychom touto formou poděkovat paní Haně Čamborové, ředitelce Střední zdravotnické škole (SZŠ) v Hranicích, která bez váhání zareagovala na naši prosbu ohledně pomoci při testování žáků na ZŠ 1. máje.

Od 12. dubna k nám chodí 2x týdně pod vedením paní Jany Rumianové vypomáhat studentky a studenti 3. ročníku SZŠ při testování našich dětí. Nesmírně si vážíme toho, s jakou profesionalitou, vstřícností, zodpovědností a vlídností přistupují ke své práci.

Jsou nám všem velkou oporou, s jejich příchodem opadly obavy z testování nejen u našich pedagogů, ale především u dětí.

Díky jejich přímé účasti na testování se mohou naši žáci dostat daleko dříve do svých tříd a my se tak můžeme plně věnovat samotné výuce.

Velmi si vážíme Vaší pomoci a škole děkujeme za příkladnou spolupráci.

Ivan Straka,
ředitel školy Základní škola Hranice, Třída 1. máje Hranice