Mnozí chtějí ochutnat některý z produktů vyráběných z mandlí a nabízených zde prodejci z širokého okolí. Štamprlka mandlovice nebo i sklenička dobrého vína ze zdejších vinohradů určitě neuškodí.

Vloni jsme zde byli poprvé a byli jsme zaskočeni množstvím návštěvníků. Zaparkovat v centru města bylo zhola nemožné a do sadů mířily davy lidí.

Proto jsme letos vyrazili den před vypuknutím slavností a auto mohli klidně nechat hned vedle známého vinařství Starý vrch. To je také název jednoho z mandloňových sadů patřících městu Hustopeče.

Lidí zde bylo nesrovnatelně méně a na rozhlednu tyčící se nad korunami rozkvetlých stromů jsme se letos dostali bez čekání. Minulý rok jsme se ve frontě posunovali téměř hodinu.

Pěstování mandloní má ve zdejším kraji tradici a hustopečské sady jsou unikátní v celé České republice. V době největší slávy, v šedesátých letech dvacátého století, tady rostlo na 50 tisíc mandloňových stromů na 185 hektarech. Nic obdobného neexistovalo v celé střední Evropě.

Počátky pěstování mandloní v našich končinách sahají sice až do 17. století, ve větším množství však jejich vysazování začalo až po druhé světové válce v roce 1949. To byly vysazeny první sady v lokalitách Kamenec a Starý vrch.

Rostoucí produkce mandlí byla zpracovávána v potravinářském i kosmetickém průmyslu a vysoce kvalitní výrobky mířily na domácí trh i do zahraničí.

Postupně se však celá záležitost stávala z tehdejšího pohledu centrálně plánovaného hospodářství neekonomická, plochy pro pěstování se zmenšovaly, sady zůstávaly nevyužívány a hlavně neudržovány.

Uchytily se v nich náletové dřeviny, stromy zarůstaly. Sady byly v roce 2004, kdy část z nich v rámci pozemkových úprav získaly Hustopeče, v zuboženém stavu.

Rozhodnutím vedení města však byly další pozemky dokoupeny, a tak mohla v roce 2007 začít jejich rozsáhlá revitalizace, odstranění náletů, prořez stromů, dosazení nových.

V roce 2016 byl založen na zhruba půlhektarovém pozemku v lokalitě na Starém vrchu také zcela nový sad. Celkově tak lze nyní v sadech napočítat něco přes 1100 jedinců mandloní rostoucích na zhruba šesti hektarech. Oproti době největšího rozmachu je to jen zlomek původní rozlohy a počtu mandloní.

I tak se však jedná o velmi chvályhodnou činnost a vedení města Hustopeče chce navíc i nadále pokračovat v další revitalizaci sadu na Starém vrchu.

Mandloně, rozhledna i nabídka mandloňových produktů přitahují pozornost tisíců lidí, kteří proudí do Hustopečí v době květu těchto krásných stromů z celé naší republiky i ze zahraničí. A to nejen v rámci Slavností mandloní.

Do sadů a k rozhledně je vybudována naučná stezka dlouhá necelých devět kilometrů, méně zdatní návštěvníci mohou využít i její zkrácenou pětikilometrovou variantu.

Stezka je osazena informačními tabulemi, z nichž je možno se dovědět mnoho informací nejen o samotných mandloních a historii jejich pěstování, ale také o zdejší krajině a jejím využívání člověkem.

Zajímavé je také arboretum shromažďující všemožné odrůdy a kultivary mandloní, z nichž většinu v pomologiích ani nenajdete. Proto, pokud jste ještě mandloňové sady u Hustopečí nenavštívili, nezapomeňte, že zhruba v druhé polovině března příštího roku zase vykvetou.

Karel Machyl