Ve středu 8. května bylo sousoší v kostele slavnostně odhaleno. Ostatně právě pro tento prostor bylo před desítkami let vyrobené. Vzniklo v roce 1936 v dílně sochaře Heřmana Kotrby. V padesátých letech se však ztratilo neznámo kam. Na rozdíl od jiných děl a památek mělo ale vlastně štěstí. Objevilo se totiž v Muzeu J. A. Komenského v Přerově. Místní pracovníci identifikovali, že se jedná právě o sousoší ze Staré Vody. I když bylo dílo významně poškozené, zachovalo se. Na začátku devadesátých let bylo zrestaurované a zakonzervované. Nyní muzeum sousoší do Staré Vody dlouhodobě zapůjčilo.

Je rozhodně potěšující, že se alespoň něco ze starovodského inventáře na původní místo vrátilo. Sousoší tvoří tři sochy z jedlového dřeva. Vyobrazen je svatý Vendelín, svatý Izidor a svatá Notburga. Izidor je patronem zemědělců a úrody, Vendelín, který má v ruce pasteveckou hůl, je patronem pastýřů a rolníků, Notburga je patronkou zemědělců a služek. Chybějící části sousoší – hlava sv. Vendelína, ruce sv. Izidora a další díly – nebyly dodělány záměrně. Jde totiž o připomínku toho, jak se v minulosti zacházelo s kulturním dědictvím.

Podívejte se na fotogalerii z místa:

Fotogalerie: V kostele v zaniklé obci Stará Voda bylo odhaleno původní sousoší rolnických patronů

Pohnutá historie

Stará Voda byla v minulosti velmi známým poutním místem na Moravě. V době poutí se vždy obvyklý počet obyvatel násobil. V roce 1930 žilo v obci 334 lidí. Kdysi slavná obec s poutním chrámem, klášterem, školou, obchody a rozvíjejícími se živnostmi musela ustoupit vzniku vojenského prostoru. Původní obyvatelé byli v roce 1945 vysídleni mimo území republiky a obec v následujících letech obsadila armáda. Nejprve československá, kterou po roce 1968 vystřídala ta sovětská.

Stopy po jejím řádění jsou patrné dodnes. I když vlastně ne tak úplně. Všechny domy byly totiž zbořeny. Jednou z mála staveb, které se podařilo zachránit, je kostel sv. Anny a sv. Jakuba. Naproti stojící klášter s krásnou květnou zahradou (svého času jakousi zmenšeninou květné zahrady v Kroměříži) a rybníkem byl na samém konci 2. světové války poškozen při bombardování. Po válce bylo sice rozhodnuto o jeho opravě, vznik vojenského prostoru však všechny plány zhatil.

Zásluhu na obnově měli skauti

Dnes zůstala po klášteru a zahradě jen drobná torza. Ani hřbitov nebyl ušetřen. Samotný kostel a také nedaleká kaple nad Královskou studánkou jsou tak jediné stavby, které přečkaly desetiletí devastace. Z kaple zbyly na počátku devadesátých let jen hromady suti. Je malým zázrakem, že se ji podařilo obnovit do původní podoby.

Velkou zásluhu na obnově Staré Vody měl dlouholetý vedoucí skautů z Velkého Týnce – Čechovic Jan Pečínka neboli Jambo. Tomuto úsilí stál po dlouhá léta v čele a nadchnul pro něj stovky skautek a skautů nejen z Česka, ale i z Kanady, Německa, Polska, Francie a celé řady dalších zemí. Symbolicky právě ve Staré Vodě měl v sobotu 11. května pohřeb.

Před rokem se do jediné, vojáky neobjevené, a tudíž nezničené krypty, navrátily pozůstatky tří členů řádu piaristů. V listopadu roku 2022 byly do pravé věže kostela instalovány dva zvony darované farností v Šilhéřovicích. Návštěvníci kostela, a jejich stále víc, mohou využít služeb průvodce, pana Aleše Tománka, který poutavě vypráví nejen o pohnuté historii tohoto místa, ale i o plánech do budoucna. Zajímavým počinem oživujícím toto místo je mimo jiné také aktuálně instalovaná výstava sochařského umění.

Interiér tohoto chrámu, jeho zdi, fresky i podlaha dodnes žalují a ukazují na viníky. Čas ale plyne a některé věci se vrátit nedají. Zapomenout se dá, odpouští se hůř. Snad se podaří navázat na práci Jana Pečínky a vdechnout Staré Vodě nový život.


Karel Machyl