Cílem této akce je představit veřejnosti rozsah poskytovaných zdravotních a sociálních charitních služeb a nabídnout vzájemné setkávání. Také v letošním roce se Charita Hranice připojuje k oslavám a pořádá ve středu 30. září od 18 hodin filmový večer.

Všechny vás zveme do Zámeckého klubu v Hranicích na filmový večer s názvem Jak je to s eutanázií? Připravujeme promítání filmu Klamstvá o eutanázii, který přibližuje zkušenosti ze zemí, ve kterých byla eutanázie uzákoněna. Společně se budeme zamýšlet nad tématem eutanázie s lékařem z Hospice na svatém Kopečku MUDr. Pavlem Žvakem.

Zastánci eutanázie často argumentují slovy - soucit, nesnesitelná bolest. Jaké jsou ale skutečné důvody, kvůli kterým se lidé rozhodují ukončit svůj život a jaká zranění zanechává na příbuzných eutanázie, kterou vlastně nikdo nechtěl.

Vstupné dobrovolné. Akce se koná ve spolupráci s městem Hranice a Městskými kulturními zařízeními Hranice

Na akce Vás zvou a těší se na setkání s Vámi zaměstnanci Charity Hranice!

Radka Andrýsková, Charita Hranice