Jen lidé, kteří byli zatopeni a nebo povodeň je poškodila, mají mnoho práce.

Všude se pracovalo na úklidu přes víkend. Podle informací starosty městyse  Romana Zbožínka, byly po obci přistaveny velké kontejnéry, aby lidi mohli ukládat věci, které byly vodou poškozeny.

Lidé velké věci, jako lednice, obývací nábytek, odváželi ke sběrnému dvoru na hromadu.

Technické služby města Přerova pomohou bagrem, který bude nakládat věci a odvážet na skládku.

Potopa, která byla v Brodku u Přerova za posledních 60 let byla největší ze tří, které se staly. První byla 9. srpna 1980 pak v roce 1984 a letos 15. října 2020.

Ty dvě potopy se nemohou rovnat letošní, která byla největší a nadělala mnoho škody občanům.

Jan Teimer