U pomníku T.G. Masaryka po krátkém projevu představitelé obce položí květiny a za doprovodu hudby žáků místní ZUŠ průvod mnoha desítek občanů jde na hřiště. T

am pokračuje pořad vystoupení místních mažoretek Gina a na závěr je velký ohňostroj.

Letos k vůli vládním opatřením Covidu-19, jsou všechny akce zrušeny.

Proto ve středu 28. října, starosta městyse Roman Zbožínek, položil individuálně věnec u pomníku T.G. Masaryka v Brodku u Přerova.

Jan Teimer