V naší drahotušské škole jsme si 23. září připomněli, co ho dělá tak výjimečným. Snažili jsme se žákům ukázat podzim jako čas radosti, úrody a tvoření.

Projektový den Podzimní ohníčky zahájili žáci 4. třídy zvykoslovným pásmem, které nacvičili pod vedením své paní učitelky.

Každá třída se pak během dopoledne věnovala určitému tématu, např. proměnám v přírodě, sklizni ovoce a zeleniny, Dušičkám, svátkům sv. Václava a sv. Martina či tradičním podzimním hrám a zvykům.

Forma zpracování byla libovolná a nápadům se meze nekladly.

Žáci 1. stupně představili výsledky své práce před polednem, po obědě prezentovali projekty žáci 2. stupně.

Strážci ohně po celý den udržovali na školním dvoře plamínky v ohništích, atmosféru začínajícího podzimu dokreslovala vůně a chuť pečených brambor.

Do projektu se zapojily i paní kuchařky, které uvařily vynikající kulajdu a staročeský podzimní pokrm Grázlův mls.

V Drahotuších se pravidelně a rádi věnujeme tradicím, které se dodnes odrážejí v dětských hrách. Proto se snažíme naše žáky s lidovou kulturou seznamovat zejména prostřednictvím hry.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, koordinátorce projektu Evě Pražákové a Mikroregionu Hranicko, díky jehož podpoře se projekt realizoval.

Ilona Adámková