Slavnostní věnec nesli k pomníku členové hasičů Jiří Číhal a František Hlavica.Po ukončení Státní hymny místní děti přednesly pásmo básní k této významné události.

Vernisáž výstavy vizuální umělkyně a kurátorky Jany Šindelové a architekta a umělce Michala Motyčky.
Záhadná zrcadlová instalace láká do hranické Synagogy

Poté studentka a také i hasička Petra, nás seznámila s průběhem osvobozování naší obce i vedlejší vesnice, Dolní Těšice. Nato pan starosta zhodnotil osvobozování celé naší republiky a připomněl, že žijeme v míru už 77 let.

Ale jsou oblasti, kde zbytečně umírají lidé následkem války nebo nepokojů a děti hladem a nemocemi. Všem pak poděkoval za účast.

Milena Rušarová, Horní Těšice

#clanek|6643264#