Cílem programu je propojit místní lidi, firmy, instituce a dobrovolnicky společně upravit, či vystavět své veřejné prostranství. V Olšovci si občané vybrali zelený parčík na návsi, travnatou plochu se stromy, kterému kraluje ořešák královský, ten se také stal hlavním symbolem celého projektu.

Rok 2018 byl obdobím plánování a spolupráce s projektanty, kteří formou veřejných setkání spolu s občany a zastupiteli obce, nastavili hlavní principy a aktivity, které se v této části vesnice mohou odehrávat.

Aktivně se zapojila místní základní a mateřská škola. Na jaře se děti účastnily úklidových prací a na podzim výsadby květinového záhonu. Mladí hasiči pomohli s výsadbou jedle - vánočního stromu a lípy, jako stromu svobody k 100. výročí vzniku republiky. S pomocí přišli také senioři, kteří připravili občerstvení na veřejná plánovací setkání.

V letošním roce se dokončily výsadbové a stavební úpravy, kde velký kus práce odvedli vytrvalí dobrovolníci z řad sportovců a místní řemeslníci. Na jaře se založila květnatá loučka, vystavělo dřevěné molo, které je sedacím prvkem pod ořešákem. Ve stínu stromů byla umístěna síťová houpačka. Největším lákadlem se staly vodní hrátky s pěti korýtky, stavidly a mlýnky, které jsou napájeny ruční pumpou ze studny.

Tím se naplnila hlavní myšlenka programu – vytvořit místo pro společná setkávání. U lípy jsme v říjnu loňského roku oslavili vznik republiky, u nového vánočního stromu spolu s dětmi ZŠ a MŠ zazpívali koledy a při punči promítali fotoprezentaci školních aktivit a průběhu brigád MKŽ.

V neděli 1. září bylo projektové dění slavnostně ukončeno sousedským setkáním. Divadlo Tramtárie sehrálo pohádku o Bajajovi. Děti si užili vodních hrátek nejen u studny, ale i na potoku, kde pouštěly lodičky. Návštěvníci obdivovali kvetoucí loučku, trvalkový záhon a řemeslnou práci místních občanů. Na fotovýstavě se mohli najít všichni účastníci brigád. O výborné pohoštění se postaraly místní hospodyňky.

Na závěr organizátoři promítli a okomentovali prezentaci průběhu dvouletého snažení dobrovolníků při úpravách obecního parčíku, v duchu hesla: „ Park bez lidí, je jako strom bez listí!“

Touto projekcí představili obec Olšovec také v červnu v Praze, při závěrečném setkání účastníků 11. ročníku MKŽ, kde se potkali zástupci obcí Bášť, Suchá Rudná, Olomouc-Řepčín, Krásno, Čepice, Horní Žďár, Josefov.

Koordinátor projektu Kamil Dreiseitel prezentaci uzavřel slovy: „Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem a jakoukoliv měrou účastnili dění na projektu, za nezištnou pomoc a svůj volný čas. Bez nich by to nešlo a jakákoliv finanční podpora by nám nebyla nic platná.“

Iniciátorka projektu dodává: „ Bez následné péče a údržby jakékoliv dosavadní snažení postrádá smysl. Správcem a majitelem pozemku je obec, ale hodně také záleží na všímavosti a podnětné iniciativě ze strany občanů. Byli bychom rádi, kdyby se zrealizovala i další část projektu propojující parčík s historickou návsí. Naše vesnice by se tak stala zase o něco krásnější.

Blanka Dreiseitelová