Pozvání přijali čestní nositelé Řádu sv. Floriána a manželky některých již dříve zemřelých ZH.

Celé setkání bylo zahájeno u malebného zámečku Kunzov, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, poté bude areál veřejně přístupný.

V Horních Těšicích malovali kamínky.
Hornotěšičtí zdobili perníčky a malovali kamínky

Zámeček byl původně letním sídlem továrníka Antonína Kunze, zakladatele světoznámé továrny na čerpadla, dnes známe jako Sigma pumpy Hranice.

Po společném fotografování jsme přejeli do areálu Golfového klubu Radíkov a celé setkání jsme zakončili vzájemnou besedou v místní hasičské zbrojnici. Hosté si prohlédli vybavení i krásné poháry a ocenění získaná na hasičských soutěžích v celé republice.

Veselice Českého rozhlasu Olomouc ve Skaličce 2021.
PODÍVEJTE SE: Veselici ve Skaličce vysílal Český rozhlas živě

Milého posezení se mimo místních funkcionářů a zástupců obce zúčastnil i starosta OSH Přerov Radek Hlavinka a ředitel ÚO HZS OLK Miroslav Čoček.

Starosta místních hasičů bratr Libor Hynčica stručně představil přítomným alespoň posledních 5 let činnosti sboru, neboť celková činnost je tak rozsáhlá, že by na to odpoledne nestačilo.

Tradiční ukončení prázdnin v Kunčicích 2021.
V Kunčicích se loučili s prázdninami

Poděkování všech zúčastněných patří organizátorům a také místním děvčatům za velmi chutné občerstvení pro všechny přítomné.

Povídání střídal zpěv s harmonikou ZH Karla Lukáše z Radslavic. Hasiči – veteráni odcházeli příjemně naladění a mohou se těšit na příští podzimní setkání v roce 2022.

Libor Hynčica

Putování přírodou Hranicka a Moravy.
Podívejte se, jak je ta naše Morava překrásná. Někdy stačí jen se dívat