V krátkém a velice milém programu se nejdříve představily děti z místní mateřské školy. Poté starosta obce Libor Vykopal poblahopřál rodičům k narození jejich dětí a přivítal do obce Ústí pět nových občánků, Gabrielu Ryškovou, Marii Ptáčkovou, Jana Zdráhalu, Alenu Berný a Jindřicha Toláše.

Na závěr obřadu předal starosta společně s místostarostou maminkám květiny, finanční dar a keramický kočárek se jménem a datem narození. Slavnostní setkání bylo ukončeno zápisem do pamětní knihy, společným přípitkem a fotografováním dětí a rodičů.

Den matek 2023 ve Skaličce.
Děti ze Skaličky poděkovaly maminkám, muži je obsluhovali

V odpoledních hodinách směřovaly kroky maminek a babiček do kulturního domu, kde se konala tradiční oslava svátku matek. Úderem patnácté hodiny již všichni netrpělivě očekávali, co pěkného jim tentokrát děti připravily.

A věřte, že opět nezklamaly. Nejmenší děti se představily s písničkami a tanečky, školáci převedli vystoupení dramatického a tanečního kroužku a na závěr všichni zazpívali písničku.

Den matek 2023 v Horních Těšicích.
Maminky z Horních Těšic slavily svůj svátek. Děti jim zazpívaly i zahrály

Pro všechny maminky bylo připraveno malé pohoštění a pelargónie, sladké odměny se dočkaly také všechny děti.

Obecní úřad Ústí děkuje celému učitelskému sboru, místním hudebnicím za krásný doprovod, a hlavně všem dětem za vzornou přípravu programu k letošnímu vítání občánků a oslavě svátku matek.

Poděkování náleží také mládeži, která se postarala o obsluhu, obecním zaměstnancům a členům kulturní komise za zdařilý průběh celé akce.

Hana Vykopalová

Pěvecký sbor Cantabilka ZUŠ přivezl zlato z celostátní soutěže.
Pěvecký sbor Cantabilka ZUŠ Hranice přivezl zlaté pásmo z Litomyšle

V Horních Těšicích mají nové lavičky.
Krásné výhledy na Zámrsky, Hranice i Radhošť slibují lavičky v Horních Těšicích