Myslím, že je ze všech zoo v naší republice nejkrásnější. I proto si vás, milí čtenáři, dovolím vzít na krátkou návštěvu a ukázat vám, že zdejší zahrada nabízí nejen seznámení s krásnými a mnohdy velmi vzácnými druhy zvířat, ale i příjemnou procházku anglickým parkem doplněnou i obdivuhodnou japonskou zahradou.

Doby, kdy byly zoologické zahrady plné klecí, v lepším případě malých výběhů, v nichž stereotypně přecházela zvířata z jednoho do druhého rohu, jsou naštěstí pryč.

Moderní zahrady se snaží ukázat návštěvníkům faunu v prostředí co nejvíce se podobajícím přirozeným biotopům, v nichž jednotlivé druhy žijí. A Lešná je příkladem, jak by to mělo vypadat.

Není to mnoho let, co zde vyrostl nádherný tropický pavilon Yucatán přibližující návštěvníkům tropickou džungli středoamerických pralesů.

Pozornost přitahují také rozsáhlé výběhy pro africké kopytníky, velkou atrakcí jsou stále bazény s rejnoky. V Lešné se však aktuálně realizuje v historii pravděpodobně nejrozsáhlejší projekt zoologických zahrad České republiky a jeden z největších projektů v rámci evropských zoo.

Na ploše 21 hektarů představí faunu i floru střední a západní Afriky. Celému novému areálu bude dominovat zcela nové moderní chovné zařízení pro slony africké. Karibuni, to je název nové vize, která ukazuje, jakým směrem se bude ubírat chov zvířat v lidské péči.

Od konceptu, ve kterém lidé obklopují zvířata se posouváme k přírodnímu bioparku, v němž budou lidé obklopeni zvířaty. V Karibuni se mohou návštěvníci pohybovat pěšky případně v elektromobilech, budou mít možnost se tady dokonce ubytovat ve dvou afrických kempech vybavených bazény, otevřenými ohništi i zábavnými prvky pro děti.

Ubytovací kapacita je naprojektována na přibližně 200 míst, součástí areálu bude i restaurace pro 360 návštěvníků. Předpokládá se, že po dokončení celého projektu využije možnost přenocování v Karibuni ročně na 20 tisíc lidí.

První etapa celého projektu zaměřená na největší suchozemské savce, africké slony, je již dokončena. Teprve ale druhá etapa zpřístupní areál Karibuni návštěvníkům. V rámci poslední, třetí etapy, budou vybudovány expozice lvů, hrochů, nosorožců a dalších velkých afrických kopytníků.

Věřím, že se brzy budeme procházet „africkou divočinou“ obklopeni zvířaty a atmosférou tohoto dodnes tajemstvím opředeného kontinentu.

V Zoologické zahradě Lešná ale i nyní najdete mnoho zajímavostí. Jednou z nich je nově vybudovaná část Transpantaneira, ukazující jihoamerickou pampu s jeho obyvateli, pozornost přitahují také kvetoucí azalky a rododendrony kolem krásného zámku s poutavými vnitřními expozicemi.

Velkému zájmu návštěvníků se těší také nová japonská zahrada s pečlivě tvarovanými jehličnany, japonskými javory, jezírky, vodopády, můstky či pagodami. Hraje zvláště teď na jaře mnoha pestrými barvami a snaží se navodit lidem klid a pokoj na duši i těle.

Zahradu navštíví každoročně desítky tisíc lidí a mnozí se nich, se podobně jako my, pravidelně vrací. Proto, pokud tuto zoo ještě neznáte nebo jste tady pár let nebyli, přijeďte se podívat. Budete příjemně překvapeni.

Karel Machyl