Na jejich vybudování, které obec přišlo na 263 tisíc korun, přispěla 120 tisíc Kč Nadace ČEZ.

Intenzita dopravy v Bochoři se v poslední době stále zvyšuje. Hlavní tah obcí totiž využívají nejen řidiči při cestě z Přerova na Kojetín, ale také šoféři jedoucí po nedokončené dálnici D1, kteří si chtějí zkrátit cestu a vyhnout se dopravním komplikacím v Přerově.

„V posledních měsících to bylo opravdu neúnosné, obcí projíždí měsíčně až 100 000 vozidel včetně nákladních automobilů. Na vjezdu do obce jsme proto instalovali radar a teď se nám díky grantu Nadace ČEZ podařilo krásně osvětlit tři přechody, které dříve nebyly příliš viditelné,“ vysvětluje starosta Bochoře Tomáš Volek.

První přechod je u vjezdu do obce od Přerova. „Je to jedno z nejnebezpečnějších míst, řidiči se na více než kilometrovém rovném úseku rozjedou a cedule označující začátek obce je dříve nijak nezpomalila. Teď jim při vjezdu do obce ukazuje jejich rychlost radar a navíc je přibrzdí nasvícený přechod, který je večer vidět skoro až od Přerova,“ říká starosta.

Nasvícení druhého přechodu, nešťastně umístěného za zatáčkou, přivítají hlavně maminky, které chodí se svými ratolestmi do nedalekého parku.

Strategické je také osvětlení třetího přechodu, umístěného v esíčku mezi dvěma zatáčkami – to zpřehlední situaci před mateřskou školou, pomůže školákům, kteří tudy chodí na autobusovou zastávku, i návštěvníkům lázní sídlících hned vedle silnice.

Otevření přechodu se zúčastnili i zástupci energetiků. „S obcí velmi dobře spolupracujeme, do budoucna tady chystáme i kabelizaci našich rozvodů. Jsme proto rádi, že jsme se mohli jako dobří sousedé a partneři podílet i na zvýšení bezpečnosti místních obyvatel,“ říká regionální reprezentantka ČEZ Distribuce Alena Juráková.

„Moderní osvětlení přechodu zvyšuje bezpečnost chodců o 65 procent. To je jeden z důležitých argumentů odborníků, díky kterému se programu Oranžové přechody věnujeme dlouhodobě,“ upřesňuje ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková, proč se energetici na osvětlování přechodů zaměřují.

Nadace ČEZ v tomto programu podpořila 178 projektů, z nichž mnohé zahrnují i dva nebo více přechodů. V Olomouckém kraji přispěla Nadace ČEZ na Oranžové přechody například v Šumperku, Křelově-Břuchotíně, Prostějově nebo Hoštejně.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupina ČEZ 

Tomáš Volek, starosta Obec Bochoř