Stacionář Jsme tady ale funguje stále, pečuje o mladé lidi s těžkým postižením z našeho regionu. Většina z našich klientů je na vozíčku, k tomu navíc nevidí, či nejsou schopni mluvit.

 Máte-li chuť udělat dobrý skutek a dát vánoční dárek těmto mladým lidem i letos, číslo účtu veřejné sbírky pro stacionář Jsme tady je  43-2692440267/0100.

Webové stránky: www.jsmetady.cz 

Při darování finančních prostředků Vám rádi vystavíme potvrzení pro odpočet daru od základu daně. 

Děkujeme, že nám pomáháte POMÁHAT!  :-) 

Věra Saňková
JSME TADY, o.p.s., Sokolská 26, Přerov