Hned ráno žáci 9. ročníku převedli malé děti do dílen a pak už vše probíhalo ve znamení tvořivé práce. Žáci pod vedením vyučujících zhotovovali v 25 vánočních dílnách výrobky na odpolední vánoční jarmark.

Vytvářeli vánoční dekorace z různých materiálů, stromečky a šperky z korálků, svícny, andílky z textilu, čerty z ořechů, betlémy z keramiky, sklenic, textilu a přírodních materiálů, věnce z vlny, skořápek, přání s nitěnou grafikou, háčkovali, pletli macramé.

Také pekli a zdobili perníčky, vařili jablečnou marmeládu, vystřihovali ozdoby z papíru, vyráběli úžasné hvězdy, lucerny, domečky, kalendáře, přívěsky, zdobili vařečky, tvořili zelené vánoční dekorace a přání na PC. Rovněž si vyzkoušeli nové výtvarné techniky a vyhledávali informace o vánočních tradicích jiných zemí. Z dílen plných pracovní pohody si děti odnesly svůj výrobek určený k odpolednímu prodeji, velcí opět doprovodili ty malé zpět ke svým třídám.

Příprava jarmarku začala hned po obědě, žáci i učitelé nachystali školní jídelnu, paní vychovatelky ze školní družiny se postaraly o její výzdobu.

Všechny třídy si připravovaly své stánky, které se prohýbaly pod tíhou výrobků vytvořených nejen v dílničkách, ale i v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. A pak již všichni s netrpělivostí očekávali první návštěvníky a v množství lidí vyhlíželi své rodiče, prarodiče či kamarády.

Vše bylo nachystáno na prodej už po druhé hodině, nachystány odpolední dílny, zahájeno zpívání koled a děti očekávaly první návštěvníky. Všichni obdivovali výrobky dětí, nakupovali, návštěvnost byla obrovská. Pro všechny byly připraveny odpolední dílny, mramorování svíček a broušení skla, práce se dřevem, občerstvení včetně tradičního punče, které připravily naše paní kuchařky ze školní jídelny.

Rodiče se mohli zaposlouchat do koled a vánočních písní zpívaných a hraných dětmi 2. stupně.

Celý den byl prodchnut vánoční atmosférou, nálada byla výborná a děti šťastné, že se jejich výrobky líbily a udělaly radost ostatním. Vánoční jarmark se vydařil.

Děkujeme za velkou podporu všem, kteří se na náročné přípravě celého dne podíleli. Poděkování náleží vedoucím dílen za pečlivou přípravu dílen i tříd, velmi pohodovou atmosféru při práci, všem zaměstnancům školy, rodičům, veřejnosti i starším a bývalým žákům, kteří se pečlivě a trpělivě starali o ty mladší a zodpovědně je převáděli mezi dílnami a třídami. Rovněž děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy, jež tuto akci finančně podpořilo.

Rádi bychom vám popřáli klidné a příjemně strávené vánoční svátky v kruhu vašich blízkých, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2024.