V sobotu 15. června ve čtrnáct hodin se sešli účastníci na sokolském hřiště, kde bylo nutné provést registraci. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit i volného tréninku. Na každé soutěžní kolo připevnili organizátoři startovní číslo pro řádnou evidenci.

V horní části hřiště u kiosku s občerstvením v chládku seděli rodiče a prarodiče s dětmi. Závod zahájil Jirka Peňaz, který přítomné seznámil s odpoledním programem. První závod pro nejmenší na odrážedlech se uskutečnil na asfaltové cestě. Před startem rodiče děti přidržovali. Po pokynu startéra děti vyrazily už samostatně a uháněly k cílové pásce. Po celou dobu je přihlížející hlasitě povzbuzovali a na závěr je odměnili potleskem. Všech devět dětí bylo oceněno za nebojácnost a zvládnutí soutěžní dráhy.

Po odrážedlech přišla na řadu děvčata do pěti let a po nich kategorie stejně starých chlapců. Obě skupiny absolvovaly dráhu kolem hřiště. Potleskem a pokřiky byli oslavováni nejen vítězové, ale i všichni ostatní soutěžící. Po pětiletých postupně startovali žáci a žákyně ve věku šest a sedm let. Následovala kategorie osmiletých a devítiletých a na závěr se představili desetiletí a dvanáctiletí.

Tito závodníci jezdili až ke hřbitovu. Ti starší museli dvakrát. Celkem 47 dětí, které se závodů účasnily, obdržely od Sokola a sponzora tričko Skalická míle a občerstvení.

Ježdění na kole po hřišti není snadné. Ještě těžší je to po posečené louce, která není udržovaná tak jako hřiště. Při závodě posledních hochů jsem měl trochu obavy z první zatáčky, ale obešlo se to bez pádu.

Během závodu byl na hřišti bohatý doprovodný program. Cyklisté přejížděli desku na válečcích a zvládali slalom s vozíkem za kole. Hasiči připravili pro děti střílení ze vzduchovky na cíl. Ještě před vyhlášením výsledku odstartoval Jirka soutěž žen a mužů bez rozdílu věku. Čtyři ženy to braly opravdu vážně. Druhé a třetí místo se rozhodovalo až na cílové pásce. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstveni. Díky krásnému počasí šlo pivo doslova na dračku.

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen. Každý zúčastněný cyklista obdržel plaketu. Domů se neodcházelo, protože po závodech bylo naplánováno přátelské posezení.

Autor
František Pavlík