Velká vedra nepříjemně působí na lidi, ale také na zvířata a ptactvo. Letos je vidět málo vlaštovek i jiřiček, které také hledají stín a hlavně se snaží budovat hnízda na nepřístupných místech proti predátorům.

Nejvíce se bojí strak obecných, které vybírají vajíčka ptáků i mladá ptáčata.

Proto ptáci staví svá hnízda v blízkosti lidských obydlí, kam predátoři se tak lehce neodváží je napadat. V jednom domě na chodbě mají postaveny dvě hnízda a letos už třetí hnízdo postavili.

I když jen letos vyvedli pět mladých, tak už se starají o další mladé. V domě, kde bydlí několik rodin, jim nevadí ani bouchání dveřmi, ani lidé chodící okolo nich. Starost rodičů vlaštovek o mladé, může být příkladem i pro lidi.

Jan Teimer,
Brodek u Přerova