Složení komise bylo zvláštní, co do druhu osob, oblečení a způsobu vyjadřování. Komise vstoupila do sálu pod vedením předsedy a každý přinesl svou vizitku na stůl před sebe.

Vzpomenu obory a jména. Předseda - Jarmil Kat. Za odbory slečna Jiřina Neprůhledná. Lékař Květa Lamnohová se sestrou Toničkou Kovidovou. Kondiční trenér Mařenka Lína. Za myslivost Diana Jelenová, dále vodohospodář Ferdinand Suchý. Požární ochranu zastupoval Luděk Sirka a Děti země Antonín Špáral. Komisi uzavíral psycholog Emilie Lebavá.

Součástí prohlídky a testu byla vždy odměna. Za správné odpovědi a splněné úkoly dostával do své připravené sklenice peníze.

Zkouška trvala přes hodinu. Zbyněk obstál na výbornou a na závěr zazpívali  všichni společně písničku s upraveným textem pro myslivce .

Tato prohlídka byla u příležitosti oslav 50 let místostarosty obce Zbyňka Kamase a v komisi byla starostka, zastupitele a kulturní komise. Po převlečení pokračovala oslava s tancem. Ještě jednou přeji Zbyňkovi všechno nejlepší, spokojenost, štěstí a zdraví.

František Pavlík